برنامه ریزی و کنترل پروژه کاری تیمی است

شاید تا کنون به این مقوله برخورد کرده باشید که برخی شرکت ها از کارشناسان برنامه ریزی انتظار دارند که تمامی فعالیت ها را شناسایی کرده و به تنهایی بتواند برنامه ریزی را انجام دهد. این امر حاکی از تخصصی ندانستن فعالیت ها در ایران می باشد بطوری که با اصول حاکم بر مفاهیم مدیریت پروژه هیچ سنخیتی ندارد. دلایلی نیز بر این نظر وجود دارد:

پروژه ها دارای ماهیت متفاوت بوده و اطلاعات یک پروژه با پروژه دیگر تفاوت های بسیاری دارد.

ابعاد پروژه های بزرگ و پیچیدگی آنها مانع از احاطه یک فرد بر تمامی جزئیات آن می شود.

یا برخی افراد ذکر می کنند که اطلاعات را که از ما می گیرید پس شما کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه چه می کنید؟

انجام امور و فعالیت های پروژه کاری تیمی است و با کمی دقت می شد متوجه شد که اگر قرار است با استدلال این جماعت دانشمند و فرهیخته تحلیل کنیم می توان گفت که:

تجهیزات مهم را که کشورهای اروپایی و امریکایی (و حالا که چین) برای پروژه ما می سازند، پس شما چه می کنید؟

در مورد ساخت برخی از اقلام و یا اجرای کارها نیز از استانداردهای امریکایی و آلمانی تبعیت می کنیم ، پس شما چه می کنید؟

واحد سیویل که اطلاعاتش را از سازه می گیرد، پس شما چه می کنید؟

واحد سیویل که اطلاعاتش را از پایپینگ می گیرد، پس شما چه می کنید؟

واحد پایپینگ که اطلاعاتش را از فرایند می گیرد، پس شما چه می کنید؟

واحد مالی و اداری شرکت که از طریق سیستم حضور و غیاب میزان حضور را متوجه می شود ، پس شما چه می کنید؟

از این گذشته کارشناسان واحدهای مختلف اعم از برق، سیویل، مکانیک و ... از نرم افزار ساخت کشور دیگر استفاده می کنند ، پس شما چه می کنید؟

نکته قابل تامل اینکه هر فردی در پروژه ورودی هایی دارد که از طریق ابزار و دانشی که دارد آن را به خروجی هایی تبدیل می کند که ممکن است خود آن ورودی واحد دیگری باشد.

البته متاسفانه جایگاه کار تخصصی در ایران مبهم است و افراد با دخالت در کار سایر تخصص ها و اتهام بیکاری به آنها قصد در پوشش عدم کفایت خود را دارند.

به امید روزی که اساتید دانشگاه، دولت و سازمان های خصوصی و خود ما به تخصص خود با عدم دخالت و اظهار نظر در سایر حوزه ها احترام بگذاریم و روزی برسد که جایگاه هر چیزی مشخص شود خصوصا برنامه ریزی و کنترل پروژه و از دستخوش تحریفات مدیران مسلح به سلاح زور و اختیارات مدیریتی در امان باشد تا کارشناسان امروز ایران و  مدیران آینده ایران به اجبار خود را با الگوهای نادرست تطبیق ندهند.

/ 1 نظر / 39 بازدید
شهره

عالی بود. ممنون