برنامه ریزی مجدد (Replan)

برنامه ریزی مجدد عبارت است از اعمال هر گونه تغییر پذیرفته شده از سوی کارفرما در برنامه پروژه از جمله تغییر در محدوده پروژه به عنوان مثال به دلیل تغییر در جانمایی سایت حجم لوله کشی تغییر کند.

برنامه ریزی مجدد ممکن است موجب نزولی شدن S-Curve در تاریخ برنامه ریزی مجدد گردد.

/ 1 نظر / 210 بازدید
احسان

سلام می خواستم یه راهنمایی بکنید: من با p6 یک پروژه که 32% پیشرفت واقعی و 50% پیشرفت برنامه ای داشته می خواهم به دستور کارفرما replan کنم آیا شما آموزش یا فایلی دارید که بهم ایمیل کنید هر کاری می کنم در صد پلن بعد از replan کردن 18% را نشان میده که کمتر از 32% پیشرفت واقعی هست و مورد تأیید کارفرما نیست و میگه شما حتی بعد از replan باید هنوز تأخیر نشان داده شود. ممنون