دستورالعمل ها Procedures

شاید دستورالعمل ها را بتوان جزء اصلی ساختار و سیستم مدیریت پروژه در نظر گرفت. دستورالعمل ها جزء اسناد شرکت می باشند و در واقع نحوه انجام فرآیندها را تشریح و استاندارد می کنند. مانند: دستورالعمل آموزش پرسنل، دستورالعمل تعمیرات و نگهداری، دستورالعمل تست و بازرسی تجهیزات، دستورالعمل شرکت در مناقصات و ...

/ 0 نظر / 41 بازدید