تسطیح منابع (Resource Leveling)

حداقل ساختن تغییرات و نوسانات (دره ها و قله ها) در گراف منابع مورد نیاز جهت اجرای فعالیت های پروژه که الزاما ممکن است موجب رفع تمامی کمبودها یا بیکاری های منابع نشود.

/ 0 نظر / 217 بازدید