Work Progress Appraisal -WPA

سندی است که معمولا در نرم افزار Excel تهیه شده و پس از تائید آن توسط کارفرما یا نماینده کارفرما، پیمانکار می تواند مدعی دریافت مبلغ بخشی از کل پروژه شود. که معمولا شامل آیتم های توافق شده قراردادی و اوزان مالی و درصد پیشرفت فیزیکی واقعی آنها می باشد.

/ 1 نظر / 133 بازدید
حسين

ممنون از مطلب مفيدتان