آیا کنترل پروژه همان پیگیری است؟

با توجه به غلط های رایج در این خصوص، ضروری به نظر می رسد مطلبی در این باره عنوان شود:

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها مقصودشان از کنترل پروژه همان پیگیری کردن امور است تا آنجا که در برخی موارد با وظایف منشی گری اشتباه گرفته می شود. متاسفانه اغلب مدیران شرکت های ایرانی به دلیل نداشتن اطلاعات از دانش مدیریت پروژه این دیدگاه را دنبال می کنند و نقش بند ذهن آنها یک دیو مخوف به نام کنترل کننده پروژه می باشد که از ترس وی سایر تیم پروژه مو بر اندام شان راست گشته و بسان برق انجام وظیفه کنند. بنابر توصیف این مدیران "بسیار به حق بر کرسی نشسته"!!! مناسب ترین نقش را در جایگاه کارشناس کنترل پروژه یک بوکسور می تواند ایفا کند. افسوس ای کاش این دانش هنوز وارد ایران نشده بود. چرا؟ چون که دستمایه لاپوشانی کردن و توجیه چنین مدیرانی قرار نمی گرفت. البته در این باب اساتید مدیریت پروژه بالاخص اساتید رشته مهندسی صنایع دور از تقصیر نیستند که نتوانستند در تبیین سیستماتیک این جایگاه موثر باشند. البته بحث در این خصوص زیاد و حوصله محدود. بگذریم...

دربرخی از شرکت ها کارشناس کنترل پروژه مسئول پیگیری نامه هاست و در برخی دیگر مسئول صورتجلسه (میرزا بنویس) در جلسات فنی سایر بخش ها!!! چرا ؟!! چرا باید یک موضوع فنی مکانیکی را به جای مهندس برق یک مهندس صنایع صورتجلسه کند. این همان شایسته سالاری است که از فقرش به همه انتقاد می کنیم؟

ولی شما دوستان بیایید با عمل درست جایگاه مناسبی برای این تخصص باز کنیم. ما نیزدر هرم جامعه جایگاهی داریم و نقشی. بیایید خودمان خودمان را تبیین کنیم نه متخصصین در سایر رشته ها. 

/ 1 نظر / 41 بازدید
hilda

خیلی جالب بود.انگار دقیقا حرف دل منو زدید چون من 1 ماه یک شرکت تازه به دوران رسیده!!بودم و همین توقعات بیجا را از من داشتند.بعدها فهمیدم میدش که عنوان مهندس را یدک میکشید فوق دیپلم ولی آقازاده شناس بود!!