خروجی مناسب (نه بهینه) تسطیح منابع در نرم افزار های کاربردی مانند MSP و P6

تسطیح منابع در پروژه های بزرگ یک مسئله با پیچیدگی بالا بوده و زمان حل چنین مسائلی از تابع نمایی برخوردار بوده و حل بهینه آن بسیار زمان بر بوده و این باعث شده که روش بهینه ای نتواند نرم افزاری و کاربردی شود. به عبارتی روش های نرم افزاری (مانند P6 و  MSP) برای تسطیح منابع (حداقل ساختن نوسانات گراف منابع) روش هایی غیر بهینه ولی مناسب می باشند که به آنها در اصطلاح "هیوریستیک" گفته می شود. لذا از خروجی چنین نرم افزارهایی انتظار بهترین جواب دور از ذهن است. البته در اینجا با دیدگاه یک پروژه بزرگ به موضوع نگاه می شود. به عبارتی خروجی عملیات تسطیح منابع در نرم افزارهای مختلف ممکن است متفاوت باشند.

/ 0 نظر / 49 بازدید