دوره آموزشی کاربردی اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه

کاربرد Microsoft Excel  در مدیریت پروژه

در اغلب شرکت های درگیر با پروژه ها MS Excel به عنوان یک نرم افزار مهم و اساسی تلقی می شود. کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه و نیز طراحان ساختار و سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه از طریق آشنایی با ابزارها و توابع کاربردی و به کارگیری اصولی آنها می توانند ساختاری را طراحی کنند که بر اساس آن بتوانند برنامه ریزی، تحلیل ها و گزارش گیری های مناسب تری داشته باشند.

مخاطبین دوره

مدیران، مهندسان، کارشناسان و افراد علاقه مند به برنامه ریزی و کنترل پروژه های تولیدی (طراحی، خرید، ساخت، نصب و اجرا)، خدماتی، تحقیقاتی و سایر انواع پروژه ها.

هدف دوره

 به کارگیری ابزارها، نمودارها و توابع نرم افزار MS Excel جهت برنامه ریزی، کنترل و گزارش گیری پروژه ها به همراه بررسی چند سناریوی کاربردی از مسائل واقعی پروژه ها در این نرم افزار

مدت دوره: 2 روز

 رئوس مطالب

    فرمول نویسی مطلق  و نسبی

    تنظیمات فرمت سلول ها

    فرمت دهی شرطی Conditional Formatting

    توابع کاربردی در مدیریت پروژه

    جداول:

 • Pivot Table
 • Tables

     
نمودارها:

 • Charts
 • Sparkline
 • Pivot Chart

اشاره ای اجمالی بر

    فیلترها Filter

    گروه بندی Group

    یافتن و جایگزینی Find & Replace

    محافظت سلول ها Protect/Lock Cells

    تنظیمات پرینت و... Print Area, Page Setup , …

    مدیریت نام ها Name manager

    اعتبار دهی داده ها Data Validation

    مرتب سازی و ... Freeze, Split, Arrange

 

همچنین با موارد زیر در اکسل آشنا خواهید شد:

 • ایجاد ساختار کنترل فاز خرید پروژه
 • ایجاد ساختار کنترل فاز مهندسی (کنترل مدارک) پروژه
 • ایجاد WBS و محاسبات پیشرفت پروژه
 • مقایسه لیست های مختلف در پروژه
 • ایجاد S Curve پروژه
 • ایجاد هیستوگرام منابع پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • ارزیابی پروژه با استفاده از محاسبات Earned Value -EVM
 • ایجاد گزارشات مدیریتی از پیشرفت پروژه (Progress Report)
 • ایجاد داشبورد از وضعیت پروژه
 • بررسی برخی از مسائل پیش روی کارشناسان برنامه ریزی پروژه

 

توجه این دوره به صورت خصوصی و عمومی برگزار می گردد.

ایمیل: a.tavakol@gmail.com

تلفن: 09122333560

/ 0 نظر / 43 بازدید