PSR-Procurement Status Report

گزارشی است که وضعیت تدارکات اقلام مختلف پروژه را نشان می دهد. به عبارت دیگر نشان می دهد که در حال حاضر هر یک از اقلام در کدام مرحله از تدارکات (سفارش گذاری، ساخت، تست و ...) به سر می برند.

/ 0 نظر / 37 بازدید