انواع منابع در P6

 

Labor: این منابع نمایانگر نیروی انسانی (مانند: مهندس، کارگر و...) می باشند.

  Nonlabor: این منابع نمایانگر ماشین آلات (مانند: لدر، کامیون و ...) می باشند.

  Material: این منابع نمایانگر مصالح و مواد مصرفی (مانند: سیمان، آجر، تیرآهن و ...) می باشند.

/ 0 نظر / 23 بازدید