دوره آموزشی نرم افزار تحلیل آماری SPSS

امروزه اغلب مشاغل، صنایع و مسائل اجتماعی، تحت تاثیر برآیندی از عوامل و متغیرهای احتمالی می باشند. در این شرایط، چگونگی تعریف فرضیه هایی در مورد نحوه تاثیر گذاری عوامل بر روی یکدیگر و تحلیل نتایج حاصل از آزمون های آماری در مورد یک یا چند نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه، نیازمند به کارگیری نرم افزارهای تخصصی "تحلیل آماری" می باشد. در این راستا، نرم افزار SPSS محیطی حرفه ای و تخصصی را برای تحلیل آماری داده ها از ابعاد مختلف فراهم می کند.

مخاطبین دوره: مدیران، کارشناسان و افرادی که نیاز به تحلیل داده های آماری در زمینه های گوناگونی از قبیل صنعتی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی و ... دارند.

 مدت: دو روز

  • آمار توصیفی، جداول فراوانی و متقاطع
  • نمودارهای پراکنش، دایره ای و ستونی
  • توزیع نرمال
  • آزمون توزیع ها
  • آزمون میانگین یک جامعه
  • آزمون میانگین دو نمونه ای وابسته و مستقل
  • رگرسیون خطی و همبستگی زوجی
  • آنالیز واریانس

جهت شرکت در کلاس با شماره 09122333560 تماس حاصل فرمایید.

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
مریم

با سلام می خواستم بدونم کی این دوره برگزار شده. آیا باز هم برگزار میشه؟