نمودار نیروی انسانی پروژه (Human Resource Histogram)

در این فرصت نمونه ای از نمودار نیروی انسانی پروژه (Human Resource Histogram) که وضعیت برنامه ای را در مقایسه با وضعیت واقعی نشان می دهد، ارائه شده است.

 

/ 0 نظر / 447 بازدید