برخی از انواع قراردادهای پروژه ای

قراردادهای EPC

این قراردادها شامل سه مرحله زیر می باشد:

ENGINEERING یا مرحله طراحی یا مهندسی که در آن طراحی اقلام و مراحل اجرایی پروژه انجام می شود. خروجی این مرحله نقشه ها و مدارکی است که می تواند در این مرحله یا سایر مراحل پروژه مورد استفاده قرار گیرد.

PROCUREMENT یا مرحله تدارکات یا خرید که در این مرحله اقلام ، خدمات  و  تجهیزات پروژه از خارج از سازمان پروژه (از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری) خریداری می شود.

CONSTRUCTION یا مرحله نصب و اجرا که در این مرحله کارهای نصب تجهیزات و کارهای اجرایی چون لوله کشی، کارهای سازه ای و غیره انجام می شود.

توجه: در این قراردادها معمولا مراحل طراحی، خرید و ساخت و نصب و اجرا همگی به یک شرکت پیمانکار محول می شود.

توجه: در قراردادهای EPCC مرحله زیر را علاوه بر مراحل فوق خواهیم داشت:

COMMISSIONING یا مرحله راه اندازی که در آن تجهیزات  نصب شده راه اندازی می شوند.

توجه: در قراردادهای  EPCCF  مرحله زیر را علاوه بر مراحل فوق خواهیم داشت:

FINANCE یا مرحله تامین مالی پروژه که در آن فعالیت های مربوط به تامین اعتبارات مالی پروژه جهت اجرای فعالیت های پروژه انجام می شود.

توجه: در قراردادهای EPD علاوه بر مرحله طراحی یا مهندسی یعنی ENGINEERING و تدارکات یعنی PROCUREMENT  مرحله حفاری  یا DRILLING نیز وجود دارد. این نوع قراردادها مربوط به پروژه هایی است که عملیات حفاری زمین دارند مانند توسعه میدان های نفتی.

/ 0 نظر / 137 بازدید