نمایش مسیرهای بحرانی در MSP 2010

در نمای Gantt Chart در زبانه Format گزینه Critical Task را فعال کنید تا فعالیت های بحرانی را به رنگ قرمز مشاهده کنید. حال برای نمایش مسیرهای بحرانی بایستی از بین تمامی مسیرهای موجود که از فعالیت های بحرانی عبور می کنند مسیرهایی را برگزینید که تاریخ اتمام آنها برابر با تاریخ اتمام پروژه می باشد.

/ 0 نظر / 373 بازدید