نمودار عمق - زمان در پروژه های حفاری-Drilling

یکی از فازهای اصلی در پروژه های EPD فاز حفاری یا Drilling می باشد که برای کنترل روند پیشرفت آن از نمودار عمق - زمان استفاده می شود.

این نمودار روند برنامه ای میزان عمق حفاری در تاریخ های نظارت را نسبت به میزان واقعی آن نشان می دهد. نمودار عمق - زمان یا Depth - Time در پروژه های حفاری چاه های نفت، چاه های گاز و چاه های آب کاربرد دارد که تصویری از روند حفاری در عمق زمین می باشد.

در نمودار زیر Baseline Depth عمق برنامه ای و Actual Depth عمق واقعی را به تصویر می کشد.

از سایت شخصی من دیدن فرمایید:  www.alirahmatitavakol.ir

/ 0 نظر / 213 بازدید