Long Delivery Items

برخی از اقلام پروژه مانند برخی از تجهیزات دارای زمان ساخت و تهیه بالا می باشند و لذا بایستی هر چه زودتر در پروژه سفارش گذاری شوند تا از بروز تاخیر در ارائه تعهدات زمانی پرو‍ژه جلوگیری شود. مانند توربوکمپرسورها و ...

/ 0 نظر / 31 بازدید