دلایل شکست پروژه ها

شکست در پروژه یا نرسیدن به اهداف پروژه می تواند علل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در ذیل ذکر می شوند:

اشتباه در برنامه ریزی و مطالعات اولیه:

 • تعیین ذینفعان و نیازها، خواسته ها، انتظارات و  تاثیر آنها
 • امکان سنجی (طرح توجیهی)پروژه
 • تدوین منشور پروژه
 • تدوین ساختار شکست و خروچی های پروژه
 • تدوین لیست فعالیت ها و شبکه پروژه
 • تخمین مدت زمان اجرای فعالیت ها
 • تخمین منابع مورد نیاز فعالیت ها
 • شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسک های پروژه
 • تخمین هزینه اجرای فعالیت ها و مراحل پروژه
 • تقویم های کاری
 • محدودیت های زمانی
 • محدودیت های منابع
 • محدودیت های سرمایه گذاری
 • زمانبندی پروژه

اشتباه در اجرا:

 • عدم پذیرش برنامه پروژه توسط تیم اجرایی
 • عدم انتخاب تیم مناسب اجرایی
 • بروز مشکلات پیش بینی نشده
 • کم کاری یا عدم توانایی تیم اجرایی

اشتباه در کنترل:

 • ثبت به روز و دقیق وضعیت جاری پروژه
 • مقایسه مناسب وضعیت جاری با وضعیت انتظاری (برنامه اولیه)
 • ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع انحراف بین اجرا و برنامه
/ 0 نظر / 108 بازدید