نمودار وقایع - Milestone Chart

نوعی نمودار با مقیاس زمانی که زمانبندی رویدادهای مهم پروژه را نشان می دهد. این روش معمولا برای برنامه ریزی و کنترل پروژه هایی که امکان کنترل بسیار دقیق و لحظه ای را ندارند مانند خریدهای خارجی بسیار مفید است.

/ 0 نظر / 35 بازدید