برگزاری دوره آموزشی Primavera Project Management - P6

 • تولید شرکت Oracle به عنوان یکی از نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه مطرح می باشد که در حوزه های مختلف به مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان ها می پردازد. این نرم افزار برای مدیریت انواع پروژه ها بر مبنای روش مسیر بحرانی (CPM)  قابلیت بکارگیری را دارد.

مخاطبین دوره

مدیران، مهندسان، کارشناسان و افراد علاقه مند به برنامه ریزی و کنترل پروژه های تولیدی (طراحی، خرید، ساخت، نصب و اجرا)، خدماتی، تحقیقاتی و سایر انواع پروژه ها.   
مدت دوره: 3 روز

رئوس مطالب

 •     ساختار شکست سازمانی (OBS)
 •     ساختار شکست پروژه ای (EPS)
 •     ایجاد پروژه
 •     ایجاد ساختار شکست کاری (WBS)
 •     تعریف فعالیتها و روابط آن
 •     محدودیت های زمانی فعالیت ها
 •     کدهای فعالیت (Activity Codes)
 •     تعریف و تخصیص تقویمهای کاری
 •     گروه بندی اطلاعات
 •     فیلترها
 •     تعریف و تخصیص منابع و نقش ها
 •     منحنی های مصرف منابع
 •     ایجاد برنامه مبنا (Baseline)
 •     اوزان فعالیت ها

توجه این دوره به صورت خصوصی و عمومی برگزار می گردد.

ایمیل: a.tavakol@gmail.com

تلفن: 09122333560

/ 0 نظر / 33 بازدید