عدم اعتقاد به برنامه ریزی و کنترل پروژه

    عدم اعتقاد به برنامه ریزی و کنترل پروژه مشکل اصلی شکست پروژه های ملی است. در  مواردی هم که بخشی به نام برنامه ریزی و کنترل پروژه وجود دارد به طور صحیح از آن استفاده نمی شود. معمولا مدیران تعاریف خودشان را از برنامه ریزی و کنترل پروژه جایگزین تعاریف علمی می کنند. تعاریفی بی پایه و اساس و این همان ریشه مشکلات است. برخی از این برداشت ها از برنامه ریزی و کنترل در زیر ارائه می شود:

·         برنامه ریزی نوعی نقاشی است!!! (نقش در پروژه: گرافیست)

·         برنامه ریزی کنندگان حرف خود ما را به خودمان می گویند!!! (نقش در پروژه: رمال)

·         کنترل پروژه باید تمام وقت بالای سر پرسنل پروژه باشد و در جریان کار آنها باشد!!! (نقش در پروژه: نگهبان)

·         کنترل پروژه باید در پرسنل ایجاد رعب و وحشت کند تا با دیدن وی شروع به کار کنند!!! (نقش در پروژه: ناظم مدرسه)

·         کنترل پروژه وظیفه دارد در تمامی جلسات از جمله جلسات فنی مسئول تهیه صورتجلسه و پیگیری مفاد آن بعد از جلسات باشد!!! (نقش در پروژه: میرزا بنویس)

·         کنترل پروژه باید در جریان تمامی نامه ها باشد و بلا استثنا تمامی نامه ها بدست وی برسد!!! (نقش در پروژه: سیستم مکاتبات)

   تا جایی می رسد که تحصیلات دیپلم مناسب ترین شرایط را جهت ایفای نقش های فوق برای شما ایجاد می کند. به امید روزی که این تفکر برافتد: مدیریت باید در خون افراد باشد!!!

/ 1 نظر / 36 بازدید
زهرا نیک پور

ممنون آقای توکل واقعا حرف دل ما صنایعی ها رو زدین! تا زمانی که این سیستم با این طرز فکر وجود داشته باشه اوضاع به همین خرابی باقی خواهد ماتد!