سطح مناسب شکستن فعالیت ها و مراحل پروژه

 فعالیت ها و مراحل در پروژه ها تا چه سطحی خرد شوند؟ این سئوالی است که ذهن بسیاری را مشغول کرده است. در واقع میزان شکسته شدن فعالیت ها و مراحل تا سطحی است که بتوان برای آن برنامه ریزی کرد و مهم تر آنکه بتوان پیشرفت فیزیکی آن را سنجید. برای مثال در بخش تجهیز کارگاه با ریز شدن این مورد به عنوان مثال به موارد زیر کنترل بر پیشرفت آسان تر خواهد بود:

  • تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران
  • تامین برق کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه
  • تهیه وسایل ایاب ذهاب جهت پرسنل کارفرما
  • تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار
  • ...

 

/ 0 نظر / 43 بازدید