تعریف اوزان فعالیت ها و مراحل پروژه

وزن (Weight) به منظور یکپارچه سازی مقیاس های مختلف فیزیکی (متر، کیلو گرم، مترمکعب، عدد و ...) بین اجسام مختلف به کار می رود. اوزان برای مقایسه بین اجزاء WBS یا فعالیت های مختلف استفاده می شوند.

معیارهای وزن دهی بر حسب ماهیت و شرایط پروژه و نیز اولویت های سازمان می تواند مختلف باشد. برای مثال در یک پروژه خرید خارجی می توان از معیارهای زمان، هزینه یا ترکیبی از آنها بهره برد. یعنی فعالیتی که زمان یا هزینه بالاتری دارد وزن بیشتری می گیرد و تاثیر آن در پیشرفت پروژه بیشتر است.

مثال: در پروژه زیر، فازها و فعالیت ها آنها نا متجانس بوده لذا برای محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی به وزن دهی نیاز می باشد.  برای نمونه، % فیزیکی وزنی برای فاز خرید، با استفاده از میانگین وزنی زیرمجموعه اش یعنی خرید کابل و خرید لوله انجام می شود. به همین ترتیب % فیزیکی وزنی برای فاز نصب و اجرا و در نهایت کل پروژه محاسبه می شود.

شرح

وزن

% فیزیکی وزنی

کل پروژه

1000

48%

فاز خرید

700

59%

خرید کابل

200

80%

خرید لوله

500

50%

فاز نصب و اجرا

300

23%

کابل کشی

100

50%

لوله کشی

200

10%

 توجه به این نکته ضروری است که علی رغم اصرار برخی افراد، لزومی ندارد جمع اوزان 100 یا 1000 باشد. بلکه هر قدر این عدد بزرگتر باشد کار وزن دهی برای برنامه ریز آسان تر و کم خطا تر می شود.

/ 2 نظر / 308 بازدید
یاسر

سلام آقای رحمتی عزیز ممنون از وبلاگ خوبتون. به نظر جنابعالی بهترین روش محاسبه wf در پروژه ها چیست.با نظر به اینکه اوزان مبنای پرداخت مالی به پیمانکار باشد. با تشکر

مهران

با سلام وزن کل پروژه 1000 است چطور مجموع وزن فعالیتهای بعدی 2000 شده است؟ ممنون