کارگاه جامع نرم افزارکنترل پروژه MSP 2013

این کارگاه توسط اینجانب برگزار خواهد شد. در این کارگاه به طور جامع با ابزارها و نکات کلیدی این نرم افزار در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها با ارائه یک پروژه نمونه به صورت کارگاهی آشنا خواهید شد.

جهت اطلاع بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

www.alirahmatitavakol.ir/index.php/learning/project-management

 

یا با شماره 560  2333  0912  تماس حاصل فرمایید.

/ 0 نظر / 27 بازدید