منحنی S چیست؟

منحنی S یا S-Curve مخفف Status-Curve  است. از این نمودار برای نمایش میزان تجمعی مقادیر متغیر یا عاملی استفاده می شود. دلیل نام گذاری این منحنی با نام S آنست که این منحنی نمایان گر وضعیت می باشد. استفاده از این منحنی در پروژه ها بسیار مرسوم است. معمولا محور افقی نمایانگر تاریخ های نظارت و محور عمودی نمایانگر مقادیر تجمعی درصد پیشرفت یا منابع مصرفی می باشد. در هر تاریخ نظارت به ازای درصد پیشرفت یا منابع مصرفی نقطه ای رسم و تمامی نقاط با خطی به هم وصل می شوند. این خط بیانگر روند درصد پیشرفت یا منابع مصرفی می باشد.

البته شایان ذکر است که این منحنی می تواند برای کل پروژه یا هر یک از مراحل پروژه مثل فاز طراحی یا خرید بکار گرفته شود. در ضمن این منحنی بر اساس اطلاعات محور عمودی دارای انواع متعددی است. مثل منحنی S هزینه ای، زمانی، منابع و فیزیکی و ...

از کاربردهای این منحنی مقایسه وضعیت انتظاری یا برنامه ای با وضعیت واقعی است. برای مثال می توان منحنی S هزینه ای برنامه ای را با منحنی S هزینه ای واقعی مورد مقایسه قرار داد. نکته مهم این است که جهت مقایسه باید هر دو منحنی برنامه ای و واقعی دارای مبنای یکسان باشند یعنی هر دو مربوط به یک پروژه بوده و هر دو از یک نوع مثلا هزینه ای باشند. در ضمن باید تاریخ های نظارت یکسان باشد.

با این وجود سوء تعبیرهایی در بکار گیری آن وجود دارد که به منظور گریز از آن توجه به نکات ذیل الزامی است:

  • این منحنی به صورت شکسته ترسیم می شود. به عبارتی در نقاط نظارت شکست در محنی رخ می دهد.
  • منحنی مذکور الزاما صعودی نیست یعنی تنزل در منحنی در برخی شرایط صحیح است مانند مواقع برنامه ریزی مجدد

منبع: راهنمای P3 , PMBOK

/ 1 نظر / 710 بازدید
محمد

با سلام ممنون بابت مطلب مفیدتون راجع به منحنی S اگه براتون امکانش هست منابعی در مورد نحوه رسم منحنی S در پروژه های عمرانی (خصوصا سدسازی) معرفی بفرمایید. با تشکر