آشنایی با نرم افزار P3- Primavera Project Planner

این نرم افزار از قوی ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای برنامه ریز ی و کنترل پروژه است که توسط شرکت Primavera که چندین سال است که توسط شرکت oracle خریداری شده است، تولید می شود و آخرین نسخه آن 3.1 می باشد.این نرم افزار قابلیت های متعددی دارد از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

- تعریف ساختار شکست کار (WBS)

- تعریف شبکه فعالیت ها (Network)

- تعریف محدودیت های زمانی (Constraint)

- تعریف، تخصیص و تسطیح منابع (Resource)

- تخصیص منحنی های مصرف منابع (Resource Curve)

- تعریف و تخصیص تورم ها در هزینه بکارگیری منابع

- فعالیت های Hammok و WBS و ...

- تعریف و تخصیص تقویم های کاری (Calendar)

- فیلتر کردن (Filter) و ساماندهی کردن (Organize)

- بروز رسانی (Updating)

- شاخص های ارزش حاصله (Earned Value)

- گزارش گیری (Reporting)

-ایجاد تغییرات سراسری یا Global Change

- داشتن محیطی مناسب جهت بروز رسانی و مقایسات وضعیت انتظاری و واقعی

- پروژه های گروهی

از جمله محدودیت های این نرم افزار می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

- فقدان دستور بازگشت به عقب (Undo)

- عدم سازگاری با برخی حروف از فونت های فارسی

-انعطاف پایین و عدم سادگی در کاربرد

/ 0 نظر / 185 بازدید