محاسبه درصد پیشرفت پروژه در اکسل

برای محاسبه پیشرفت ها روش های متعددی وجود دارد که در اینجا روشی که بسیار مرسوم است تشریح می شود البته روش ها بهتری نیز وجود دارد.

در روش زیر از دو تابع SUM و SUMPRODUCT استفاده می شود. برای مثال قرار است فعالیت های A، B و C با ارزش های وزنی درج شده در ستون WF در محاسبه میانگین وزنی برای درصد پیشرفت کل پروژه شرکت داشته باشند که جدول زیر نحوه فرمول نویسی را تشریح می کند.

 

% Complete WF ACTIVITY =SUMPRODUCT(F14:F16,E14:E16)/F13 =SUM(F14:F16) PROJECT 100.00% 3 A 20.00% 5 B 25.00% 4 C

البته با این فرض که وزن ها در ستون F و درصد پیشرفت ها در ستون E وارد شده و فعالیت A در ردیف 14 در نرم افزار اکسل وارد شده باشد. همچنین کل پروژه در ردیف 13 می باشد.

جدول زیر حاصل محاسبات می باشد.

% Complete WF ACTIVITY 41.67% 12 PROJECT 100.00% 3 A 20.00% 5 B 25.00% 4 C

توضیح اینکه تابع SUM جمع مقادیر داخل خود یا مقادیر سلول های محدوده داخل تابع را محاسبه می نماید. همچنین تابع SUMPRODUCT مقادیر عناصر دو بردار را نظیر به نظیر در هم ضرب و در نهایت حاصل ضرب ها را با هم جمع می نماید.

منبع: وبلاگ http://exceliran.persianblog.ir

/ 1 نظر / 326 بازدید
banayazdi

سلام توضیح مثال عالی بود ازین بابت ممنون فقط یه سوال ؟ ارزش وزنی برای هر فعالیت محاسبه خاصی داره ؟؟