ذینفعان پروژه (Stakeholders)

ذینفعان افراد حقیقی یا حقوقی مانند تیم پروژه, شرکت های مختلف مشاور, پیمانکاری و کارفرما که پروژه آنها را شامل شده یا بر روی آنها تاثیر می گذارد.

به منظور موفقیت پروژه آنالیز ذینفعان ضروری است. آنالیز ذینفعان بایستی به سئوالات ذیل پاسخ دهد:

  • ذینفعان پروژه چه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند؟
  • خواسته های هر یک از ذینفعان از پروژه چیست؟
  • هر یک از ذینفعان چگونه بر روی موفقیت پروژه تاثیر گذارند؟
  • به چه طریق می توان هر یک از ذینفعان را راضی نمود؟

AMA Handbook of Project Management, The by Paul C. Dinsmore AMACOM Books ISBN: 0814401066 Pub Date: 01/01/93

/ 1 نظر / 210 بازدید
صادق روزبهی

امروزه يکي از مواردي که در آناليز ذينفعان خيلي به آن توجه مي کنند بحث آناليز قدرت ذينفعان است و به اين موضوع مي پردازد که ميزان قدرت و نفوذ هر ذينفع بر پروژه چقدر است. ممکن است يک نفر علايق زيادي در پروژه نداشته باشد اما به دليل نفوذ زيادي که بر مراجع تصميم گيرنده و ساير ذينفعان دارد، نياز به توجه خاص داشته باشد.