برنامه ریزی


+ مراحل فاز طراحی یا مهندسی

Basic Enginnering: در این مرحله مطالعات پایه در مورد پروژه انجام می شود. از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت:

BFD, PFD, P&ID, PLOT PLAN, SPECIFICATIONS

Detail Enginnering: در این مرحله مدارک فاز قبلی با جزئیات بیشتری طراحی می شود. از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت:

PIPING PLAN, PIPING ISOMETRICS, MTO, I/O LIST

Procurement Services Enginnering : در این مرحله مدارک مربوط به فاز خرید تجهیزات و اقلام پروژه تهیه می شوند.از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت:

TBA, PURCHASE REQUISITION, VENDOR DOCUMENT CHECK, DATA SHEET, SINGLE LINE DIAGRAMELECTRICAL EARTHING LAYOUT, ...

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱۸
comment نظرات () لینک