برنامه ریزی


+ تعاریف و اصطلاحات

Enterprise Project Structure-EPS: ساختار شکست و دسته بندی پروژه های سازمان

Organization Breakdown Structure-OBS: نمودار یا چارت سازمانی

Work Breakdown Structure-WBS: ساختار شکست کارهای پروژه

Cost Breakdown Structure-CBS: ساختار شکست هزینه های پروژه که میزان سهم هر یک از اجزاء پروژه از بودجه کل پروژه را نشان می دهد.

Risk Breakdown Structure-RBS: دسته بندی ریسک های پروژه

Resource Breakdown Structure-RBS: دسته بندی و ساختار شکست منابع سازمان

 

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
comment نظرات () لینک