برنامه ریزی


+ برنامه ریزی مجدد (Replan)

برنامه ریزی مجدد عبارت است از اعمال هر گونه تغییر پذیرفته شده از سوی کارفرما در برنامه پروژه از جمله تغییر در محدوده پروژه به عنوان مثال به دلیل تغییر در جانمایی سایت حجم لوله کشی تغییر کند.

برنامه ریزی مجدد ممکن است موجب نزولی شدن S-Curve در تاریخ برنامه ریزی مجدد گردد.

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۱٦
comment نظرات () لینک