برنامه ریزی


+ مسیر بحرانی (Critical Path) چیست؟

مسیر یا راه (Path): مجموعه فعالیت های متوالی و پیوسته از ابتدا تا انتهای پروژه

تعاریف مختلفی برای مسیر بحرانی ارائه شده است که در ذیل آمده است:
1- مسیری که مجموع مدت زمان فعالیت های تشکیل دهنده آن بیشترین می باشد.

2- مسیری که شناوری کل (Total Float/Slack) آن کوچکتر یا مساوی با صفر است.

3- مسیری که در صورت به تاخیر افتادن، تعهدات یا اهداف زمانی پروژه به تعویق افتد.

نکته: در برخی شرایط ممکن است، تعاریف فوق ، خروجی متفاوت داشته باشند.

نکته: هر پروژه حداقل یک مسیر بحرانی دارد. همچنین ممکن است تمامی مسیرهای یک پروژه بحرانی باشد.

روش مسیر بحرانی (CPM: Critical Path Method) بر اساس شناسایی مسیرها و تعیین مسیرهای بحرانی عمل می کند. در این روش تمرکز بر روی مسیرهای بحرانی و نزدیک به بحرانی است.

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٩
comment نظرات () لینک