برنامه ریزی


+ خط مبنا (Baseline/Target)

خط مبنا (Baseline/Target): همانطور که از نامش پیداست مبنای حرکت پروژه برای رسیدن به اهداف آن می باشد که دارای انواع مختلفی است مانند: خط مبنای محدوده، زمان، هزینه و کیفیت. در حقیقت خط مبنا نقشه راه پروژه برای عمل به تعهد قراردادی  می باشد.

کاربرد: خط مبنا در حقیقت به منظور مقایسه با وضعیت اجرای پروژه، یافتن فاصله اجرا از برنامه و علت یابی وجود این فاصله به کار می رود. این علت یابی باید به ارائه راهکار برای نزدیک کردن اجرا به برنامه منجر شود. لذا اجرای پروژه بدون داشتن خط مبنا، قابل ارزیابی نیست.

تغییر خط مبنا (Replan): این اتفاق باید با توافق کارفرما باشد و معمولا در مواردی پیش می آید که تغییراتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در محدوده، زمان، هزینه یا کیفیت از سوی کارفرما درخواست می شود یا در اثر تغییر در برخی از شرایط قرارداد توسط کارفرما یا عاملی دیگر مثل بروز اتفاق پیش بینی نشده، رخ می دهد.

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱۳
comment نظرات () لینک