برنامه ریزی


+ مدیریت ارزش کسب شده(EVM)

ارزیابی پروژه ها از نظر تطابق عملکرد با برنامه و بهبود روند آینده بر اساس وضعیت گذشته امری غیر قابل اغماض است. مدیریت ارزش کسب شده یا Earned Value Management از استانداردهای انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI)می باشد که نحوه ارزیابی پروژه ها را مشخص می کند. این استاندارد شامل فصول زیر می باشد:

  • معرفی استاندارد
  • اجزاء اساسی EVM
  • تحلیل عملکرد EVM و پیش بینی
  • راهنمایی برای استفاده عملیاتی از EVM

در این استاندارد در ادامه معرفی اجزاء اصلی استاندارد، به تشریح شاخص های ارزیابی پروژه بر اساس اجزاء ذکر شده پرداخته و روابطی را به منظور استفاده در پیش بینی وضعیت آتی بر مبنای روند گذشته پیشنهاد می دهد. از طریق این شاخص ها می توان پروژه را از نظر محدوده، زمانی و هزینه ای ارزیابی کرد.

 

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢۱
comment نظرات () لینک