برنامه ریزی


+ مدیریت پروژه چیست؟

 

بکارگیری دانش, مهارت, ابزار و روش ها در فعالیت های پروژه به منظور برآورده کردن

الزامات پروژه

 

مدیریت پروژه از طریق بکارگیری مناسب و یکپارچه گروه های فرایندی مدیریت پروژه

حاصل می شود که عبارتند از:

 

1-  آغازین 2-  برنامه ریزی 3- اجرا 4-  نظارت و کنترل 5-  پایانی.

منبع: استاندارد PMBOK 2008

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢
comment نظرات () لینک