برنامه ریزی


+ چه عوامل را بر زمانبندی پروژه موثرند؟

  • تاریخ شروع پروژه
  • تقویم کاری پروژه
  • تقویم کاری فعالیت ها
  • نوع زمانبندی فعالیت (دستی یا خودکار)
  • شبکه پیش نیازی ها (فعالیت های پیش نیاز، نوع وابستگی و میزان تاخیر یا Lag)
  • منابع تخصیص داده شده به فعالیت ها
  • تسطیح منابع
  • محدودیت های زمانی تخصیص داده شده فعالیت ها
نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۳٠
comment نظرات () لینک