برنامه ریزی


+ مدیریت جلسات در شرکت ها

موضوعات جلسات

  • موضوع جلسه اول:  بررسی نیاز به جلسه در مورد انجام کاری!!!
  • موضوع جلسه دوم: تشریح  لزوم انجام کاری!!!
  • موضوع جلسه سوم: پیگیری انجام کارهای تعیین شده در جلسه قبل که به
    دلیل تاثیر بیش از حد جلسات در انجام امور، این امور همچنان پا بر جا هستند و بازهم این جلسات تکرار می شوند!!!

اعضاء جلسات

  • میرزا بنویس: معمولا از کارشناسان کنترل پروژه هستند فارغ از نوع موضوع جلسه!!!
  • بچه ها: مدیران، کارشناسان، آقایان، خانم ها خلاصه همه، هر کسی که در مورد چیزی نکته ای می دونه یا نمی دونه!!!

زمان شروع جلسات

  • در بسیاری موارد فی البداهه!!!

مدت جلسات

  • با خداست و هر وقت که بزرگ جلسه کاری براش پیش بیاد مثلا گوشیش زنگ بخوره!!!

هدف جلسات

  • اظهار فضل بچه ها، حال گیری از بعضی ها و خود شیرینی پیش بعضی ها!!!

دبیر جلسات

  • همه بچه های با مرام!!!

نظم در جلسات

  • مکالمات ضربدری و همزمان حاضرین جهت افزایش کارایی جلسات!!!

اخلاق در جلسات

  • رعایت تمامی نکات اخلاقی از سوی بچه ها خصوصا سال بالایی ها از قبیل:
    زیرپایی کشی، دروغ گفتن، پرخاش، اهانت و ارعاب کوچکتر ها، بی ارزش کردن کار دیگران، گوش نکردن به نظر زیر دستان مگر به هنگام تائید و تمجیدشان توسط آنها

گزارش تصویری از جلسات

  • اول: تشکر از بالاترین مقام حاضر در جلسه
  • دوم: سخنرانی بالاترین مقام حاضر در جلسه در مورد حساسیت یه چیزی
  • سوم: ضد حال زدن به زیردستان و له کردن اعتماد به نفس آنها
  • چهارم: خوردن اغذیه موجود در جلسات توسط حاضرین جهت بالابردن قدرت حمل در مقابل کتک ها
  • پنجم: پایان جلسه به دلیل تماس تلفنی همسر مقام بالایی در مورد اینکه
    مامانم اینا مامانت اینا ... یا تماس دوستان ذینفوذ ایشان در سایر جاها

سطح پذیرایی از حاضرین

  • فراخور بالاترین سمت در بین آنها متغیر است!!! هر چی مدیرتر یا کارفرماتر بیشتر!!! از هوا تا کله پاچه!!!!

نتیجه جلسات

  • ادامه جلسات!!!
نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٦
comment نظرات () لینک