برنامه ریزی


» ثبت نام شروع شد - دوره آموزشی MSP به صورت کاربردی :: ۱۳٩٦/٢/۱
» کانال تلگرام کتاب و کلیپ مهندسی صنایع و مدیریت :: ۱۳٩٦/۱/٢
» راه اندازی کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها :: ۱۳٩٥/۱۱/٦
» نمونه سئوالات آزمون PMP EXAM-PMP :: ۱۳٩٥/٩/٥
» انتقال، حذف و تغییر نام تقویم پروژه (Calendar) در نرم افزار MSP :: ۱۳٩٥/۸/۳
» تعریف رویدادها (Milestone) در نرم افزار MSP :: ۱۳٩٥/۳/٢۳
» جلسات پروژه دوست یا دشمن برنامه زمابندی پروژه !!! :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» نمودار عمق - زمان در پروژه های حفاری-Drilling :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» انواع مدیران خارجی نه ایرانی... :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» راهنمای کاریابی-استخدام-فرصت شغلی :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» گردش کار مرکز کنترل اسناد (DCC) :: ۱۳٩٤/۱/٧
» چه عوامل را بر زمانبندی پروژه موثرند؟ :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» وب سایت شخصی علی رحمتی توکل :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» طوفان ذهنی یا Brain Storming :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» آموزش MSP- شبکه پروژه :: ۱۳٩٢/٩/۱
» نمودار نیروی انسانی پروژه (Human Resource Histogram) :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» گزارش های کنترل پروژه :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» دانش یا تجربه؟! :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» مطالعات پیش سرمایه گذاری و سرمایه گذاری :: ۱۳٩٢/٥/۱
» نمونه ای از WBS برای مونتاژ کامپیوتر :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» تهیه برنامه زمانبندی و گزارشات پروژه ها :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» نمونه ای از گزارشات یک صفحه ای یا داشبورد مدیریت پروژه :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» تدریس دوره مجازی استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» نمونه هایی از پروژه ها :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» کارگاه جامع نرم افزارکنترل پروژه MSP 2013 :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» افزایش همکاری ها با موسسه مدیریت پروژه آریانا :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» برگزاری دوره آموزشی کاربرد Excel در کنترل پروژه در موسسه مدیریت پروژه آریانا :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» محاسبه درصد پیشرفت پروژه در اکسل :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» تعاریف 1 - definition :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» گزارشات یک صفحه ای (One Page Report) :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» خروجی مناسب (نه بهینه) تسطیح منابع در نرم افزار های کاربردی مانند MSP و P6 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» برنامه ریزی و کنترل پروژه کاری تیمی است :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» برگزاری دوره آموزشی Primavera Project Management - P6 :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» برخی از انواع قراردادهای پروژه ای :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» آموزش نرم افزار MSP 2013 :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» آیا داشتن مدرک الزامی است؟ :: ۱۳٩۱/٧/٤
» تعریف برنامه خط مبنا بر اساس استاندارد PMBOK :: ۱۳٩۱/٦/٤
» گزارش روزانه پیمانکاران اجرایی :: ۱۳٩۱/٥/۸
» نمایش مسیرهای بحرانی در MSP 2010 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» سطح مناسب شکستن فعالیت ها و مراحل پروژه :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» تجهیز کارگاه-Mobilization :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» مشاوره در برنامه ریزی و کنترل پروژه های صنعتی،دانشجویی و ... :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» دوره آموزشی کاربردی اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» مراحل فاز طراحی یا مهندسی :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» انجام پرو‍ژه ها به صورت E+P+C :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» PSR-Procurement Status Report :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» دستورالعمل ها Procedures :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» Long Delivery Items :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» Work Progress Appraisal -WPA :: ۱۳٩۱/٢/۳
» Risk Tolerances and Threshold :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» اکسل :: ۱۳٩۱/۱/٥
» تعاریف و اصطلاحات :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» صورت وضعیت (Invoice) :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» فرمول نویسی اوزان در MSP :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» نمودار وقایع - Milestone Chart :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» راهنمای متخصصین برنامه ریزی و کنترل پروژه :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» انواع نمودار سازمانی (OBS) :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» انواع منابع در MSP :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» انواع منابع در P6 :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» مدیریت هزینه پروژه (Project cost management) :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی :: ۱۳٩٠/٩/۸
» تسطیح منابع (Resource Leveling) :: ۱۳٩٠/٩/۸
» دوره آموزشی نرم افزار تحلیل آماری SPSS :: ۱۳٩٠/٩/٧
» موارد موثر بر زمانبندی فعالیت ها و منابع پروژه ها :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» تعریف اوزان فعالیت ها و مراحل پروژه :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» ترنسمیتال (Transmittal) :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» ارتباط میان مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» کد فعالیت ها یا منابع :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
» مایلستون یا رویداد (Milestone) :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» برنامه ریزی مجدد (Replan) :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» مسیر بحرانی (Critical Path) چیست؟ :: ۱۳٩٠/٥/٩
» تعریف هر یک از حوزه های 9 گانه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» انتخاب پیمانکاران شایسته حلقه مفقود شده مدیریت پروژه در ایران :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» ریسک چیست؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» رابطه Change و Claim چیست؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» خط مبنا (Baseline/Target) :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» دلایل شکست پروژه ها :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» آیا کنترل پروژه همان پیگیری است؟ :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» عدم اعتقاد به برنامه ریزی و کنترل پروژه :: ۱۳٩٠/٢/٧
» مدیریت ارزش کسب شده(EVM) :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» ضرورت کاربرد مدیریت پروژه :: ۱۳۸٩/٢/٥
» MSP بهتر است یا P3 ؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» منحنی S چیست؟ :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
» پروژه های EPC :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» ذینفعان پروژه (Stakeholders) :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» Planning Paradigm :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» مدیریت پروژه چیست؟ :: ۱۳۸۸/٦/٢
» حوزه های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK - ویرایش چهارم یا 2008 :: ۱۳۸۸/٦/٢
» ساختار شکست کار (WBS) :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» روش مسیر بحرانی (CPM) :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» آشنایی با نرم افزار P3- Primavera Project Planner :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» اهداف پروژه بر اساس استاندارد PMBOK :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» آشنایی با نرم افزار MSP) Microsoft Project) :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» تعریف پروژه :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» انواع پروژه :: ۱۳۸٧/٤/٢۱