برنامه ریزی


+ مراحل فاز طراحی یا مهندسی

Basic Enginnering: در این مرحله مطالعات پایه در مورد پروژه انجام می شود. از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت:

BFD, PFD, P&ID, PLOT PLAN, SPECIFICATIONS

Detail Enginnering: در این مرحله مدارک فاز قبلی با جزئیات بیشتری طراحی می شود. از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت:

PIPING PLAN, PIPING ISOMETRICS, MTO, I/O LIST

Procurement Services Enginnering : در این مرحله مدارک مربوط به فاز خرید تجهیزات و اقلام پروژه تهیه می شوند.از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت:

TBA, PURCHASE REQUISITION, VENDOR DOCUMENT CHECK, DATA SHEET, SINGLE LINE DIAGRAMELECTRICAL EARTHING LAYOUT, ...

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱۸
comment نظرات () لینک

+ انجام پرو‍ژه ها به صورت E+P+C

در این نوع  پروژه ها به عکس پروژه های EPC، تمامی کارهای پروژه به یک شرکت EPC کار واگذار نمی شود بلکه کارهای پروژه به شرکت های مختلف در فازهای مهندسی (Engineering)، تدارکات (Procurement)و نصب و اجرا (Construction) واگذار می شود. در این نوع پروژه ها حفظ هماهنگی و یکپارچگی ارکان پروژه بسیار مهم و حیاتی است. برای مثال هنگام برگزاری مناقصه جهت انتخاب یک پیمانکار اجرایی بایستی نقشه های اجرایی لازم جهت اجرای محدوده قراردادی وی را با کمک شرکت مشاور طراح مشخص کرد و بر اساس تاریخ هایی که مشاور قادر به تولید نقشه های اجرایی خواهد بود، جبهه کاری برای پیمانکار اجرایی باز خواهد شد و این مبنایی برای زمانبندی قراردادی پیمانکار اجرایی خواهد شد. همچنین پس از اخذ اطلاعات سازندگان تجهیزات ادامه فاز طراحی توسط مشاور طراح میسر خواهد بود.

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱۳
comment نظرات () لینک

+ PSR-Procurement Status Report

گزارشی است که وضعیت تدارکات اقلام مختلف پروژه را نشان می دهد. به عبارت دیگر نشان می دهد که در حال حاضر هر یک از اقلام در کدام مرحله از تدارکات (سفارش گذاری، ساخت، تست و ...) به سر می برند.

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱۳
comment نظرات () لینک

+ دستورالعمل ها Procedures

شاید دستورالعمل ها را بتوان جزء اصلی ساختار و سیستم مدیریت پروژه در نظر گرفت. دستورالعمل ها جزء اسناد شرکت می باشند و در واقع نحوه انجام فرآیندها را تشریح و استاندارد می کنند. مانند: دستورالعمل آموزش پرسنل، دستورالعمل تعمیرات و نگهداری، دستورالعمل تست و بازرسی تجهیزات، دستورالعمل شرکت در مناقصات و ...

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱۳
comment نظرات () لینک

+ Long Delivery Items

برخی از اقلام پروژه مانند برخی از تجهیزات دارای زمان ساخت و تهیه بالا می باشند و لذا بایستی هر چه زودتر در پروژه سفارش گذاری شوند تا از بروز تاخیر در ارائه تعهدات زمانی پرو‍ژه جلوگیری شود. مانند توربوکمپرسورها و ...

 

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱۳
تگ ها: long delivery items
comment نظرات () لینک

+ Work Progress Appraisal -WPA

سندی است که معمولا در نرم افزار Excel تهیه شده و پس از تائید آن توسط کارفرما یا نماینده کارفرما، پیمانکار می تواند مدعی دریافت مبلغ بخشی از کل پروژه شود. که معمولا شامل آیتم های توافق شده قراردادی و اوزان مالی و درصد پیشرفت فیزیکی واقعی آنها می باشد.

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳
comment نظرات () لینک