برنامه ریزی


+ ترنسمیتال (Transmittal)

برگه ای معمولا دارای فرمت جدولی است که حاوی اطلاعاتی کلی از مدارک ارسالی از سوی پیمانکار یا مشاور طراح به کارفرما می باشد. معمولا اطلاعاتی زیر در آن اشاره می شود:

 •       شماره و تاریخ ترنسمیتال
 •       نام مدرک
 •       کد مدرک
 •       تعداد نسخ مدرک
 •       شماره نسخه مدرک
 •       نوع مدرک
 •       وضعیت مدرک (برای اظهار نظر، تائید شده و ...)
 •       تهیه کننده و تائید کننده مدرک
 •       افراد یا بخش های گیرنده مدرک

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢۳
comment نظرات () لینک

+ ارتباط میان مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه

طرح یا برنامه (Program Management)، گروهی از پروژه های مرتبط  که به منظور حصول سود بطور هماهنگ مدیریت می شود که در صورت مدیریت مجزا این سود حاصل نمی شود. طرح ها ممکن است شامل کارهای مرتبطی باشند که خارج از محدوده هر یک از پروژه های طرح بطور مجزا می باشد. مثالی از طرح می تواند طرح مدل جدید اتوموبیل باشد که شامل پروژه های طراحی و ارتقاء اجزا اصلی (مثل: موتور، انتقال قدرت، داخلی و خارجی) باشد. یک طرح ممکن است شامل چندین عمل تکراری باشد.

سبد پروژه یا پورتفولیو (Portfolio Management)، مجموعه ای از پروژه ها یا طرح ها  و سایر کارها که به منظور مدیریت کاراتر در یک گروه طبقه بندی می شوند. ممکن است طرح ها یا پروژه ها در یک سبد پروژه بطور مستقیم به یکدیگر وابسته نباشد. برای مثال شرکتی هدفش حداکثر سازی نرخ بازگشت سرمایه است. سبد پروژه ای شامل ترکیب پروژه هایی در زمینه های نفت، گاز، آب، برق، راه، راه آهن و فرودگاه تعریف می شود. پروژه های مرتبط با هم در یک طرح تعریف می شوند. برای مثال تمامی پروژه های برق در طرح برق قرار می گیرند. مدیرت سبد پروژه ها به تنظیم استراتژی سازمانی ، اولویت بندی منابع در طرح ها و پروژه ها می پردازد.

منبع: استاندارد PMBOK 2008

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٩
comment نظرات () لینک

+ کد فعالیت ها یا منابع

کد فعالیت ها یا منابع برای دسته بندی آنها به منظور گزارش گیری و تحلیل استفاده می شود. به عنوان مثال می توان به موارد زیر در مورد کد فعالیت ها یا منابع اشاره کرد:

 •       مکان اجرای فعالیت ها
 •       مسئول اجرای فعالیت ها
 •       ریسک اجرای فعالیت ها
 •       نوع منابع پروژه
 •       سطح مهارت منابع
 •       گروه کاری منابع

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۳
comment نظرات () لینک