برنامه ریزی


+ مایلستون یا رویداد (Milestone)

مایلستون ها وقایع پروژه می باشند. معمولا وقایع مهم پروژه را در برنامه پروژه نشان می دهند و آنرا در حین طول پروژه کنترل می کنند. از جمله مایلستون های مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تحویل زمین

اخذ پیش پرداخت

اخذ اطلاعات پایه پروژه

رسیدن اجناس به گمرک

اتمام تحویل موقت

معمولا مایلستون ها مدت زمان برابر یا صفر دارند. با این حال برخی از نرم افزارهای برنامه ریزی پروژه، مایلستون با مدت بزرگتر از صفر را نیز شامل می شوند. در این صورت این بازه شامل وقایع مهمی از پروژه است.

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۱٧
تگ ها: مایلستون و milestone
comment نظرات () لینک

+ برنامه ریزی مجدد (Replan)

برنامه ریزی مجدد عبارت است از اعمال هر گونه تغییر پذیرفته شده از سوی کارفرما در برنامه پروژه از جمله تغییر در محدوده پروژه به عنوان مثال به دلیل تغییر در جانمایی سایت حجم لوله کشی تغییر کند.

برنامه ریزی مجدد ممکن است موجب نزولی شدن S-Curve در تاریخ برنامه ریزی مجدد گردد.

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۱٦
comment نظرات () لینک

+ مسیر بحرانی (Critical Path) چیست؟

مسیر یا راه (Path): مجموعه فعالیت های متوالی و پیوسته از ابتدا تا انتهای پروژه

تعاریف مختلفی برای مسیر بحرانی ارائه شده است که در ذیل آمده است:
1- مسیری که مجموع مدت زمان فعالیت های تشکیل دهنده آن بیشترین می باشد.

2- مسیری که شناوری کل (Total Float/Slack) آن کوچکتر یا مساوی با صفر است.

3- مسیری که در صورت به تاخیر افتادن، تعهدات یا اهداف زمانی پروژه به تعویق افتد.

نکته: در برخی شرایط ممکن است، تعاریف فوق ، خروجی متفاوت داشته باشند.

نکته: هر پروژه حداقل یک مسیر بحرانی دارد. همچنین ممکن است تمامی مسیرهای یک پروژه بحرانی باشد.

روش مسیر بحرانی (CPM: Critical Path Method) بر اساس شناسایی مسیرها و تعیین مسیرهای بحرانی عمل می کند. در این روش تمرکز بر روی مسیرهای بحرانی و نزدیک به بحرانی است.

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٩
comment نظرات () لینک