برنامه ریزی


+ تعریف هر یک از حوزه های 9 گانه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

مدیریت یکپارچگی (Integration Management): فرایندها و فعالیت های لازم جهت شناسایی، تعریف، ترکیب، یکسان سازی و هماهنگ سازی  فرایندها و فعالیت ها در گروه های فرایندی مختلف مدیریت پروژه

مدیریت محدوده (Scope Management): فرایندهای مورد نیاز جهت اطمینان از اینکه پروژه تمام کارهای مورد نیاز را جهت دستیابی به موفقیت شامل می شود. مدیریت محدوده پروژه تعریف و کنترل چیزهایی که پروژه آنها را شامل می شود یا نمی شود را در برمی گیرد.

مدیریت زمان (Time Management): فرایندهای لازم جهت مدیریت پروژه برای تکمیل به موقع آن

مدیریت هزینه (Cost Management): فرآیند تخمین هزینه، بودجه بندی و کنترل هزینه به منظور تکمیل پروژه با بودجه تایید شده

مدیریت کیفیت (Quality Management) : فرایندها و فعالیت هایی از سازمان اجرایی است که سیاست ها، اهداف و مسئولیت های کیفی را جهت برآورده سازی نیازهای متعهد شده تعیین می کند.

مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management) : فرایندهای سازماندهی، مدیریت و هدایت تیم پروژه

مدیریت ارتباطات (Communication Management) : فرایند تولید، جمع آوری، توزیع، ذخیره، بازیابی به موقع و مناسب اطلاعات پروژه

مدیریت ریسک (Risk Management) : فرایند هدایت برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی واکنش و نظارت و کنترل ریسک پروژه می باشد. اهداف مدیریت ریسک پروژه افزایش احتمال و شدت وقوع ریسک های مثبت و  کاهش احتمال و شدت وقوع ریسک های منفی می باشد.

مدیریت تدارکات (Procurement Management) : فرایندهای لازم به منظور خرید یا جذب محصول، خدمت یا نتیجه مورد نیاز از خارج از تیم پروژه

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢٧
comment نظرات () لینک

+ انتخاب پیمانکاران شایسته حلقه مفقود شده مدیریت پروژه در ایران

انتخاب پیمانکاران شایسته حلقه مفقود شده در ایران

با نگاهی به روند انتخاب پیمانکاران در ایران به یکی از علل ریشه ای شکست پروژه ها پی می بریم. متاسفانه اغلب پیمانکاران در زمانی کوتاه -بعضا کمتر از یک هفته- اسناد مناقصه را تکمیل و پیشنهاد فنی و قیمت را به همراه برنامه اجرای پروژه که نهایتا به یک زمانبندی کلان و یک نمودار S ختم می شود، برای برگزارکننده مناقصه ارسال می کنند. دقت در این موضوع نشان می دهد که:

در ابتدای پروژه، برای برنامه آن، چقدر زمان صرف شده؟ با این برنامه، به کجا می توان رسید؟ پیروزی یا شکست؟

در مرحله ارزیابی پیشنهاد پیمانکار به پیمانکار با کمترین زمان و قیمت پیشنهادی بیشترین امتیاز را می دهند. جالب است که این کار، بدون داشتن درجه اطمینان قابل قبولی از صحت و دقت این اسناد و توانایی پیمانکار در اجرایی کردن این برنامه انجام می شود.

در ضمن معیارها چیست؟ تنها زمان و هزینه و پیشنهاد فنی؟

نکته قابل توجه این است که ما به این ضرب المثل ایرانی اعتقاد نداریم: "خشت اول گر نهند معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج"

خوب ما که در پروژه ها خشت اول را این گونه قرار می دهیم چه انتظاری از ادامه مسیر و دستیابی به اهداف آن داریم؟

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢٥
comment نظرات () لینک

+ ریسک چیست؟

ریسک (Risk) یا عدم قطعیت (Uncertainly)، هر اتفاقی که وقوع آن غیر قطعی یا احتمالی است و در صورت وقوع دارای اثر مثبت یا منفی حداقل  بر روی یکی از اهداف پروژه می باشد.

مشخصات ریسک:

1-احتمال وقوع: عددی بین صفر تا یک که میزان احتمال وقوع ریسک را نشان می دهد.

2-شدت وقوع: میزان تاثیر ریسک بر روی هر یک از اهداف پروژه

نکته: برای یافتن احتمال ریسک باید به سوابق پروژه های سابق رجوع کرد و بر اساس روش های آماری توزیع احتمالی یا احتمال عددی وقوع ریسک را مشخص کرد. لذا ثبت سوابق پروژه ها، بطور ساخت یافته، در اینجا بسیار اهمیت می یابد.

نکته: بحث ریسک ها و مدیریت آنها در جوامعی مثل ایران که عدم ثبات بالا می باشد، بسیار مهم است. با این حال، متاسفانه، دیده می شود که برخی افراد برای فرار از تعهد یا تحت کنترل قرار گرفتن، این بی ثباتی را بهانه ای برای عدم ارائه برنامه برای پروژه قرار می دهند و می گویند: "ما چطور برنامه دهیم، حال آنکه از فردا بی خبریم...".

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢٥
تگ ها: ریسک (risk)
comment نظرات () لینک

+ رابطه Change و Claim چیست؟

Change: هر گونه تغییر در برنامه پروژه Change می باشد. این تغییر می تواند متوجه اهداف پروژه، برنامه های فرعی پروژه، دستورالعمل ها یا خط مبناها باشد. تغییر می تواند منشا داخلی (درون سازمانی) یا خارجی (مانند کارفرما یا محیط پروژه) داشته باشد. برای مثال ممکن است کارفرما درخواست تغییر نوع ماشین آلات قراردادی را بدهد یا درخواست تغییر استاندارد کیفی را بدهد. این موارد هر دو می تواند Change باشد.

Claim: در صورت وجود اختلاف بر سر درخواست تغییر کارفرما پیمانکار می تواند ادعای خود را به صورت حقوقی طرح کند که معمولا از آن به Claim یاد می شود.

در برخی از سازمان ها واحدی برای مدیریت ادعاها (Claim Management) وجود دارد.

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢٠
تگ ها: claim و change
comment نظرات () لینک

+ خط مبنا (Baseline/Target)

خط مبنا (Baseline/Target): همانطور که از نامش پیداست مبنای حرکت پروژه برای رسیدن به اهداف آن می باشد که دارای انواع مختلفی است مانند: خط مبنای محدوده، زمان، هزینه و کیفیت. در حقیقت خط مبنا نقشه راه پروژه برای عمل به تعهد قراردادی  می باشد.

کاربرد: خط مبنا در حقیقت به منظور مقایسه با وضعیت اجرای پروژه، یافتن فاصله اجرا از برنامه و علت یابی وجود این فاصله به کار می رود. این علت یابی باید به ارائه راهکار برای نزدیک کردن اجرا به برنامه منجر شود. لذا اجرای پروژه بدون داشتن خط مبنا، قابل ارزیابی نیست.

تغییر خط مبنا (Replan): این اتفاق باید با توافق کارفرما باشد و معمولا در مواردی پیش می آید که تغییراتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در محدوده، زمان، هزینه یا کیفیت از سوی کارفرما درخواست می شود یا در اثر تغییر در برخی از شرایط قرارداد توسط کارفرما یا عاملی دیگر مثل بروز اتفاق پیش بینی نشده، رخ می دهد.

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱۳
comment نظرات () لینک

+ دلایل شکست پروژه ها

شکست در پروژه یا نرسیدن به اهداف پروژه می تواند علل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در ذیل ذکر می شوند:

اشتباه در برنامه ریزی و مطالعات اولیه:

 • تعیین ذینفعان و نیازها، خواسته ها، انتظارات و  تاثیر آنها
 • امکان سنجی (طرح توجیهی)پروژه
 • تدوین منشور پروژه
 • تدوین ساختار شکست و خروچی های پروژه
 • تدوین لیست فعالیت ها و شبکه پروژه
 • تخمین مدت زمان اجرای فعالیت ها
 • تخمین منابع مورد نیاز فعالیت ها
 • شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسک های پروژه
 • تخمین هزینه اجرای فعالیت ها و مراحل پروژه
 • تقویم های کاری
 • محدودیت های زمانی
 • محدودیت های منابع
 • محدودیت های سرمایه گذاری
 • زمانبندی پروژه

اشتباه در اجرا:

 • عدم پذیرش برنامه پروژه توسط تیم اجرایی
 • عدم انتخاب تیم مناسب اجرایی
 • بروز مشکلات پیش بینی نشده
 • کم کاری یا عدم توانایی تیم اجرایی

اشتباه در کنترل:

 • ثبت به روز و دقیق وضعیت جاری پروژه
 • مقایسه مناسب وضعیت جاری با وضعیت انتظاری (برنامه اولیه)
 • ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع انحراف بین اجرا و برنامه

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱۱
comment نظرات () لینک