برنامه ریزی


+ تعاریف و اصطلاحات

Enterprise Project Structure-EPS: ساختار شکست و دسته بندی پروژه های سازمان

Organization Breakdown Structure-OBS: نمودار یا چارت سازمانی

Work Breakdown Structure-WBS: ساختار شکست کارهای پروژه

Cost Breakdown Structure-CBS: ساختار شکست هزینه های پروژه که میزان سهم هر یک از اجزاء پروژه از بودجه کل پروژه را نشان می دهد.

Risk Breakdown Structure-RBS: دسته بندی ریسک های پروژه

Resource Breakdown Structure-RBS: دسته بندی و ساختار شکست منابع سازمان

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

 

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
comment نظرات () لینک

+ صورت وضعیت (Invoice)

سندی است که طی آن به طور رسمی، پیمانکاران پروژه میزان پیشرفت پروژه و میزان مبلغ درخواستی در ازای آن را از کارفرما اعلام می نمایند. این سند معمولا به شکل فرم بوده و می تواند ستون های زیر را شامل شود:

  • دوره صورت وضعیت
  • میزان پیش پرداخت
  • تاریخ ارسال صورت وضعیت
  • میزان پیشرفت پروژه
  • مبلغ دوره ای درخواستی (از سوی پیمانکار)
  • مبلغ تجمعی درخواستی (از سوی پیمانکار)
  • مبلغ تایید شده تا کنون (از سوی کارفرما)
  • مبلغ پرداخت شده تا کنون (از سوی کارفرما)

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
comment نظرات () لینک

+ فرمول نویسی اوزان در MSP

ستونهای Number1 تا Number4 را درج کنید. در ستون Number1 اوزان و در ستون Number2 درصدپیشرفت فعالیت ها را وارد کنید. بر روی سر ستون Number1 راست کلیک کرده و گزینه Customize Fields را برگزینید سپس در قسمت Rollup گزینه Sum را برگزینید. همین مسیر را برای ستون Number3 بپیمایید و بر روی دکمه Formula کلیک کرده و عبارت [Number1] * [Number2] را درج کرده سپس OK نمایید. مجددا در قسمت Rollup گزینه Sum را برگزینید. بار دیگر همین مسیر را برای ستون Number4 بپیمایید و بر روی دکمه Formula کلیک کرده و عبارت [Number3] / [Number1] را درج کرده سپس OK نمایید. در قسمت Rollup گزینه Use Formula را برگزینید. در این هنگام ستون Number4 درصد پیشرفت وزنی فعالیت ها را نمایش می دهد.

 

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
comment نظرات () لینک

+ نمودار وقایع - Milestone Chart

نوعی نمودار با مقیاس زمانی که زمانبندی رویدادهای مهم پروژه را نشان می دهد. این روش معمولا برای برنامه ریزی و کنترل پروژه هایی که امکان کنترل بسیار دقیق و لحظه ای را ندارند مانند خریدهای خارجی بسیار مفید است.

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٦
تگ ها: milestone chart
comment نظرات () لینک