برنامه ریزی


+ ذینفعان پروژه (Stakeholders)

ذینفعان افراد حقیقی یا حقوقی مانند تیم پروژه, شرکت های مختلف مشاور, پیمانکاری و کارفرما که پروژه آنها را شامل شده یا بر روی آنها تاثیر می گذارد.

به منظور موفقیت پروژه آنالیز ذینفعان ضروری است. آنالیز ذینفعان بایستی به سئوالات ذیل پاسخ دهد:

 • ذینفعان پروژه چه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند؟
 • خواسته های هر یک از ذینفعان از پروژه چیست؟
 • هر یک از ذینفعان چگونه بر روی موفقیت پروژه تاثیر گذارند؟
 • به چه طریق می توان هر یک از ذینفعان را راضی نمود؟

AMA Handbook of Project Management, The by Paul C. Dinsmore AMACOM Books ISBN: 0814401066 Pub Date: 01/01/93

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢٢
comment نظرات () لینک

+ Planning Paradigm

 Planning Paradigm الگو یا روشی برای تعریف پروژه بر حسب فعالیت ها، مدت ها، منابع و هزینه ها می باشد.

 نرم افزارها معمولا بر اساس نوعی Paradigm ایجاد می شوند.

AMA Handbook of Project Management, The by Paul C. Dinsmore AMACOM Books ISBN: 0814401066 Pub Date: 01/01/93

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۱
تگ ها: planning paradigm
comment نظرات () لینک

+ مدیریت پروژه چیست؟

 

بکارگیری دانش, مهارت, ابزار و روش ها در فعالیت های پروژه به منظور برآورده کردن

الزامات پروژه

 

مدیریت پروژه از طریق بکارگیری مناسب و یکپارچه گروه های فرایندی مدیریت پروژه

حاصل می شود که عبارتند از:

 

1-  آغازین 2-  برنامه ریزی 3- اجرا 4-  نظارت و کنترل 5-  پایانی.

 

 

منبع: استاندارد PMBOK 2008

 

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢
comment نظرات () لینک

+ حوزه های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK - ویرایش چهارم یا 2008

 • مدیریت یکپارچگی (Integration Management)
 • مدیریت محدوده (Scope Management)
 • مدیریت زمان (Time Management)
 • مدیریت هزینه (Cost Management)
 • مدیریت کیفیت (Quality Management)
 • مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management)
 • مدیریت ارتباطات (Communication Management)
 • مدیریت ریسک (Risk Management)
 • مدیریت تدارکات (Procurement Management)

سایت من:

www.alirahmatitavakol.ir

 کانال تلگرام مدیریت پروژه، استانداردها و نرم افزارها:         project_management_standards@

 لینک ورود به کانال تلگرام:           https://t.me/joinchat/AAAAAEBXrZWcr9DyEoKieg

نویسنده : علی رحمتی توکل ; ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢
comment نظرات () لینک